Kontakt

Biuro projektu

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b pok. 1.72
61-614 Poznań
tel. +48 61 829 16 15, +48 61 829 18 36, +48 61 829 18 37
e-mail. highchem@amu.edu.pl